ANBI

Oorlogsmuseum Niemandsland is aangemerkt als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Door deze culturele ANBI status is Oorlogsmuseum Niemandsland geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting, waardoor uw schenking geheel ten goede komt aan het culturele doel. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer weten over onze culturele ANBI status?  Klik hier

NL65ABNA 0541230484

RSIN 8197.00.149.

Informatie ANBI-registratie: Stichting Oorlogsmuseum Niemandsland, Nijmeegsestraat 19a, 6691 CK Gendt