CORONAPROTOCOL

Voor een veilig en verantwoord bezoek aan het museum ten tijde van COVID-19 is dit protocol opgesteld. Lees dit protocol alvorens een bezoek te brengen aan het museum. Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea in Nederland. Uitgangspunt van het protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM inzake COVID-19.

1. Geen 1,5 meter afstand in doorstroomlocaties als musea voor alle reguliere activiteiten

Horeca:

2. Voor horeca is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht in eet- en drinkgelegenheden, ook als zij
onderdeel zijn van andere locaties zoals het museum.
3. Op een terras geldt de coronatoegangsbewijs-plicht niet. Voor toegang vanaf het terras tot de eet- of
drinkgelegenheid geldt een coronatoegangsbewijs-plicht, tenzij sprake kan zijn van gescheiden stromen (een
eigen ingang voor een toilet).

Evenementen:
4. Voor doorstroom evenementen hoeft geen coronatoegangsbewijs getoond te worden.
5. Voor alle ongeplaceerde/geplaceerde evenementen in doorstroomlocaties als musea geldt dat een
coronatoegangsbewijs nodig is. De registratieplicht en gezondheidscheck is verplicht overal waar
coronatoegangsbewijzen worden ingezet. Indien sprake is van een ongeplaceerd evenement binnen: hanteer
dan 75 % van de maximumcapaciteit (incl vertoon van coronatoegangsbewijs).
6. Indien musea gegevens van bezoekers hebben geregistreerd – bijvoorbeeld voor de reservering – dan is het
advies om deze gegevens na maximaal drie maanden te vernietigen, in lijn met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
7. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het belang van handen
wassen (bijv. ook instructies ophangen bij de wastafel). Maak regelmatig schoon, vooral ook de pinterminal,
deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen.
8. Op centrale plaatsen is desinfecterende handgel beschikbaar of zijn handenwas-faciliteiten gerealiseerd.

Voor bezoekers geldt het volgende
9. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten.
10. Voor doorstroom evenementen hoeft geen coronatoegangsbewijs getoond te worden.
11. De regels voor publiek voor gebruik van horecavoorzieningen zijn: in de horeca is het tonen van een
coronatoegangsbewijs verplicht in eet- en drinkgelegenheden, ook als zij onderdeel zijn van andere locaties,
zoals het museum.
12. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
13. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.

Voor vrijwilligers en medewerkers geldt het volgende
14. Voor medewerkers en vrijwilligers gelden de hygiënemaatregelen en maatregelen bij gezondheidsklachten.
15. Medewerkers en vrijwilligers krijgen een instructie/training over de naleving en handhaving van het protocol.
16. Daar waar contact niet voorkomen kan worden (evacuatie/hulpverlening) zullen aanvullende maatregelen
worden genomen die kunnen bestaan uit: mondkapjes, handschoenen, fysieke afscherming.
17. Medewerkers die gebruik moeten maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen deze door het
museum aangereikt en ontvangen instructie over het goed toepassen/aandoen ervan.
18. Werknemers werken thuis als dat kan, op kantoor als nodig. Voor kantoorwerkzaamheden geldt het protocol
“Veilig naar kantoor”.