Word vriend van Oorlogsmuseum Niemandsland

Genieten doe je in vrijheid en met vrienden. Start nu een vriendschap met Oorlogsmuseum Niemandsland die laat zien hoe uw vrijheid tot stand kwam in de regio de Betuwe.

Het vrijwel ongesubsidieerde Oorlogsmuseum Niemandsland is bijzonder gesteld op haar vrienden. Het museum laat zien hoe de oorlog in de regio startte, hoe de bezettingstijd in de Betuwe was en hoe er 198 dagen lang is gevochten om onze regio vrij te krijgen. U draagt onze boodschap een warm hart toe en ondersteunt de activiteiten, tentoonstellingen en educatieprogramma’s. U wordt vriend met een financiële bijdrage van € 19,45 of meer per kalenderjaar en ontvangt de vriendenkaart.

Op vertoon van uw vriendenkaart van Oorlogsmuseum Niemandsland profiteert u van de volgende voordelen:

  • Gratis toegang tot het museum, tijdelijke tentoonstellingen en evenementen op vertoon van uw vriendenkaart
  • Jaarlijks een vriendenmiddag (bijvoorbeeld een lezing, film, muziek, opening tentoonstelling) met maximaal 1 introducé gratis toegang.
  • Jaarlijks de nieuwsbrief van het Oorlogsmuseum Niemandsland.

De vriendenkaart is geldig gedurende een kalenderjaar. Nadat onze donateursadministratie uw financiële bijdrage heeft ontvangen, krijgt u de vriendenkaart per post toegezonden.

In de maand januari ontvangen alle vrienden van ons museum een e-mail met daarin de uitnodiging de financiële bijdrage voor het nieuwe jaar te betalen.

Aanmelding vòòr 1 oktober betekent dat men, na betaling van de financiële bijdrage, nog in datzelfde kalenderjaar vriend van het museum is geworden. Aanmelding na 1 oktober betekent dat men als vriend wordt ingeschreven per het eerstvolgende kalenderjaar en dat betaling van de financiële bijdrage ook pas in het nieuwe jaar zal plaatsvinden.

Oorlogsmuseum Niemandsland heeft de culturele ANBI- status sinds 1-1-2020.

Word vriend van Oorlogsmuseum Niemandsland.
Wilt u vriend worden van ons museum? Klik dan hier, en vul het formulier in: